Ytjämnhetsmätning

Surftest SJ-210 är en portabel ytjämnhetsmätare som enkelt mäter ojämnheter, exempelvis på olika maskindelar.

Safe Control utför ytjämnhetsanalyser som överensstämmer med ett flertal internationella standarder.

Läs mer om Ytjämnhetsmätning »

Kontaktperson

Lars Andersson
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se