Vattenanalys

Safe Control har personal som är certifierade för provtagning av vatten och vi erbjuder våra tjänster till företag och privatpersoner.

Safe Control utför till exempel vattenanalyser för företagen utmed den för dricksvatten viktiga vattentäkten Göta älv. I enlighet med Sjöfartsinspektionens föreskrifter kontrollerar vi dricksvattnet ombord på fartyg som anlöper Göteborgs hamn. Analys av vattenprover sker i samarbete med av oss godkänd underleverantör.

Läs mer om Vattenanalys »

Brunnsvatten
Vattenprover ska inslamlas efter specifika instruktioner och vi rekommenderar därför att ni som provtagare kontaktar oss för att få rätt uppsamlingskärl och korrekta anvisningar för insamling av prov. Läs mer »

Fordonstvätt
Vi har certifierad provtagningspersonal som på plats tar erforderliga prov. Läs mer »

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se