Provning av svets och grundmaterial

Safe Control har lång erfarenhet av provningar för att säkerställa svetsprodukter. Vi utför mekaniska provningar, kemiska analyser och metallografiska undersökningar för att säkerställa svetsprocedurer.

För att säkerställa svets och grundmaterial utförs olika typer av provning.

  - Provning av svets och svetsförband
  - Provning av svets och grundmaterial
  - Mekanisk provning
  - Kemiska analyser och korrosionsprovningar
  - Metallografi

Läs mer om Provning av svets och grundmaterial »

SS-EN 1090

Vi utför provningar enligt SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2.

Kontaktperson

Lars Andersson
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se