Renhetsanalys

Safe Control kan hjälpa er med att undersöka mängden partiklar på detaljer, i vätskor, smörjmedel och luft. Partiklar kan förkorta livslängden, förstöra konstruktioner och/eller påverka vår miljö.

Därför har kraven på renhet på senare tid ökat, främst på grund av allt större krav på de stora personbils- och lastbilstillverkarna.

Vi kan hjälpa till med enstaka undersökningar och/eller med regelbundna kontroller för att säkerställa att de krav på renhet ni eftersträvar uppnås.

Läs mer om Renhetsanalys »

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 94
catarina.wernlund@safecontrol.se