PCB-analys

Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler och är ett samlingsnamn för en stor grupp kemiskt snarlika organiska föreningar.

De flesta PCB-föreningar tar sin form i trögflytande oljelika vätskor. På grund av ämnenas stabilitet och andra värdefulla tekniska egenskaper har de bland annat använts i elektrisk utrustning och som mjukgörare i plast och fogmassor. 

Läs mer om PCB-analys »

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se