PAH-analys

Förkortningen PAH står för polycykliska aromatiska kolväten (även polyaromatiska kolväten, polyaromater). De avger en stark lukt och är cancerogena.

PAH förekommer i asfalt äldre än 1970-talet, tjärasfalt, där bindemedlet bestod av stenkolstjära och bärlagret bestod av så kallad tjärmakadam. Det finns bland annat även i förorenade jordmassor och tjärpapp.

Safe Control ombesörjer PAH-analyser i samarbete med av oss godkänd underleverantör.

Läs mer om PAH-analys »

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Sandra Johansson
Telefon: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se