Övriga miljöanalyser

Safe Control utför och ombesörjer diverse analyser med av oss godkänd underleverantör. Vi kan exempelvis hjälpa till med prover tagna från mark och asfalt.

Markanalyser kan till exempel påvisa halter av tungmetaller, asbest, olja och PAH (polyaromatiska kolväten).

Inom byggbranschen är det inte enbart analyser av asbest och PCB som inkommer till oss. Vi tar även emot material för analys av isocyanater, kvarts och mögel.

Kontakta oss för att få konsultation gällande provtagningsinstruktioner för övriga analyser.

Läs mer om Övriga miljöanalyser »

Information

Naturvårdsverket
Materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall »

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se