Okulär undersökning

Till skillnad från fraktografi, där man per definition enbart studerar en brottyta, är en okulär undersökning mer övergripande. Vid en haveri-/skadeundersökning är det viktigt att inledningsvis undersöka och dokumentera detaljen i dess helhet.

Okulär undersökning utförs med obeväpnat öga, i ljusoptiska mikroskop (i låg och hög förstoring) samt i svepelektronmikroskop (SEM).

De observationer som görs vid den okulära undersökningen hjälper oss att fatta rätt beslut om vilka tester och undersökningar som bör utföras för att dra rätt slutsatser om skadetyp och orsak till skadan. 

Läs mer om Okulär undersökning »

Kontaktperson

Lars Andersson
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se