Mekanisk provning

Avdelningen för mekanisk provning har utrustning för dragprovning, bockprovning, tryckprovning, slagprovning, ringprovning och hårdhetsprovning. Provning utförs i både svetsade material och i grundmaterial, mot gällande nationella och internationella standarder.

Mekanisk provning av ett material eller en produkt är ett av flera betydelsefulla verktyg i samband med leveranskontroll samt för att säkerställa en god kvalitet. 

Provning sker i kontrollerad miljö och laboratoriet är ackrediterat av Swedac. All provberedning och provstavstillverkning utförs i egen regi vår mekaniska verkstad.

Läs mer om vår mekaniska provning »

Kontaktperson

Harald Fredriksson
Telefon: 031-65 64 98
harald.fredriksson@safecontrol.se