Materialanalys (OES)

Med vår optiska emissionsspektrometer (OES) kan vi få fram ett materials kemiska sammansättning. OES:n tar fram halterna av de ingående elementen, exempelvis kol, kisel, krom och nickel.

Resultatet jämförs sedan mot en standard eller ett certifikat för att se om materialet uppfyller särskilda krav. Resultatet kan också ligga till grund för att göra en bedömning av svetsbarhet eller för att ta reda på om materialet är ändamålsenligt.

Läs mer om Materialanalys (OES) »

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Johan Ageryd
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se