Makro- och mikroundersökning

Makroskopisk och mikroskopisk undersökning är den del av vår provning som primärt utförs i ljusoptiska mikroskop samt i vissa fall i svepelektronmikroskop (SEM) och motsvarar till stor del det vi benämner metallografisk undersökning.

Den makroskopiska och mikroskopiska undersökningen är, sett ur vårt perspektiv, något bredare, då vi inte enbart undersöker metaller och legeringar med avseende på struktur och utseende.

Läs mer om Makro- och mikroundersökning »

Kontaktperson

Lars Andersson
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se