Analys av kvarts - stendamm

Kvartsdamm är cancerogent och förekommer på arbetsplatser där exempelvis sten sågas eller krossas. Den 2 november 2015 kom nya föreskrifter om kvartsdamm i arbetsmiljön.

Kvarts är ett mineral och används i många yrkesområden (däribland järngjuterier, stenbrott, betongarbeten, gruv- och stenindustrin). Kvarts är hälsofarligt och man bör därför använda skydd och värna om arbetsmiljön.

Läs mer om Analys av kvarts - stendamm »

Kontaktpersoner

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Sandra Johansson
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se