Kvalitetssäkring av metalliska material

Kvalitetssäkringen innebär att vi kontrollerar om materialet motsvarar angivna krav för standarden och/eller specifika kundkrav samt att vi verifierar certifikatet. Detta sker genom förstörande provningar.

I vårt provningslaboratorium analyseras, undersöks och provas mekaniska, kemiska och strukturella egenskaper samt dess korrosionsbeständighet. Provning utförs i både svetsade material och i grundmaterial, mot gällande nationella och internationella standarder och sker i kontrollerad miljö.

Mekanisk provning, kemiska analyser, strukturundersökningar och korrosionsprovning av ett material eller en produkt är några betydelsefulla verktyg i samband med leveranskontroll samt för att säkerställa en god kvalitet.

Läs mer om Kvalitetssäkring av metalliska material »

Kontaktperson

Johan Ageryd
Kvalitetschef
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se