Haveri- och skadeutredning

Laboratoriet genomför undersökningar i syfte att utreda skadeorsak i samband med haverier.

En del i detta arbete är att undersöka erhållet material med hjälp av okulär, makroskopisk och mikroskopisk undersökning (i ljusoptiskt mikroskop samt i svepelektronmikroskop), så kallad metallografisk undersökning.

Safe Control har mångårig erfarenhet och kompetens som avser de problem och skador som kan relateras till svetstekniska problem.

Läs mer om Haveri- och skadeutredningar »

Kontaktperson

Lars Andersson
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se