Ferrithaltsmätning

Ferrithaltsmätning utförs bland annat på austenitiskt rostfritt svetsgods där ferrithalten påverkar svetsfogen. Vid värme blir svetsen känslig för sprickor om ferrithalten är för låg. Om den är för hög bibehåller inte fogen sin hårdhet.

Del av vår ferrithaltsmätning sker vid procedurprovning av ferrit-austenitiska (duplexa) material, där krav enligt SS-EN 13445 är föreskrivet.

Läs mer om Ferrithaltsmätning »

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:

ASTM E562
ISO 9042

Kontaktperson

Lars Andersson
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se