Analys av beläggningar

Safe Control Materialteknik utför analyser på beläggningar. Vi kan utföra översiktsanalyser där de ingående kemiska ämnena blir presenterade men även utföra våtkemiska analyser där varje ämne för sig blir noggrant analyserat. 

Beläggningar kan vara tagna från exempelvis panntuber och analyseras då t.ex. avseende korrosion och korrosionsprodukter. Sodasmältor och askor analyseras våtkemiskt efter en speciellt framtagen norm.

Läs mer om Analys av beläggningar »

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se