Asbestanalys

Asbest har använts i över 3 000 olika byggmaterial och man bör alltid göra en analys innan man påbörjar renovering och rivning.

Asbest förekommer i allt från fix och fog, svartlim, isoleringsmaterial, rörgenomföringar, eternitplattor till skyddskläder och på fartyg.

Safe Control utför asbestanalyser för privatpersoner och företag. Möjlighet finns att lämna in eller posta era prover till oss. Vi analyserar byggmaterial, damm- och luftprover. Läs våra instruktioner för provtagning och inlämning.

Safe Control Materialteknik har tillstånd av Arbetsmiljöverket att hantera och analysera asbest.

Läs mer om asbest »

Är du privatperson?

Vi välkomnar och uppmanar även privatpersoner att låta utföra miljöanalyser.
- Asbest »
- Mögel »
- PCB »
- Vatten »

Miljöanalyser för privatpersoner »

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Sandra Johansson
Telefon: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se