Provning av armering

Provningen utförs i syfte att säkerställa kvaliteten enligt nationella och internationella standarder.

Vi provar fixeringssvetsad armering, armeringsstänger och armeringsbalkar. De provningsmetoder vi utför innefattar dragprovning, bockprovning, dimensionskontroll samt avskjuvningsprovning. Vid förfrågan från kund utför vi även analys av kemisk sammansättning.

Läs mer om Provning av armering »

Ladda ner

Vi provar armering och svetsad armering [.pdf | 181 kB]

Kontaktperson

Johan Ageryd
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se