Sponsor

BRIS

Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Detta sker genom FN:s konvention om barnens rättigheter som riktmärke liksom upprätthålla möjligheter för denna målgrupp att föra en dialog med vuxna.

Utöver stödverksamheten för barn och unga ger BRIS även stöd och råd till vuxna om frågor som berör barn.

Naturskyddsföreningen

Ditt hus drivs på el från solceller. Det finns fisk i haven. Du kan ta en promenad i en lummig skog. Du kan ta din elbil till jobbet. Eller bara äta en banan som är fri från farliga bekämningsmedel.

Så lyder Naturskyddsföreningens vision inför år 2040. För oss är det en självklarhet att stödja Naturskyddsföreningens arbete.
Vi vill vara med och kämpa för en friskare värld!

Water to billions

Vattenbristen förvärras, produktionen av näringsmedel försvåras, ökenspridningen tilltar, försaltning av jordmånen och floderna torkar ut.

Vi sponsrar Water to billions i hopp om att kunna bidra till att bekämpa fattigdom, sjukdomar och att bygga långsiktiga vattenstrukturer.