Personalpolicy

Våra anställda och deras kunskaper är bolagens och koncernens värdefullaste tillgång.

Vår övergripande personalpolicy är att:

  • Rekrytera, behålla och utveckla den personal som behövs för att bolagets och koncernens (gruppens) såväl kort- som långsiktiga affärsmål ska kunna uppnås.
  • Verka för ett ömsesidigt förtroende och förståelse mellan ledningen och de anställda.
  • De anställda ska trivas och känna sig motiverade att arbeta.
  • Arbetsmiljön ska vara trygg och säker.
  • Alla anställda ska få den utbildning som bedöms nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i nuvarande och eventuella framtida befattningar.
  • De anställdas personliga utveckling ska stimuleras så långt det är förenligt med bolagets/koncernens verksamhet och individens förutsättningar.
  • Alla anställda ska vara välinformerade om bolagets och koncernens utveckling, såväl affärsmässigt som ekonomiskt.
  • Ha en individuell och differentierad lönesättning där lönen bestäms efter prestation, ansvar och arbetets svårighetsgrad.
  • Företagets förmåner skall skapa en motiverad personal som gör ett gott arbete och därmed gynnas affärsnyttan.
  • Verka för jämställdhet och att motverka all slags diskriminering på våra arbetsplatser (exempelvis vid rekrytering, lönesättning och utbildning).

Kontaktpersoner

Lars Andersson
Personalansvarig
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se

Johan Ageryd
Kvalitetschef
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se