Teknisk renhet

Safe Control kan hjälpa er med att undersöka mängden partiklar på detaljer, i vätskor, smörjmedel och luft. Partiklar kan förkorta livslängden, förstöra konstruktioner och/eller påverka vår miljö. Därför har kraven på renhet på senare tid ökat, främst på grund av allt större krav på de stora personbils- och lastbilstillverkarna.

Vi kan hjälpa till med enstaka undersökningar och/eller med regelbundna kontroller för att säkerställa att de krav på renhet ni eftersträvar uppnås. Teknisk renhetssanalys går även under namnet Renhetsanalys och Partikelrenhet.

Så här utförs analysen

Efter avskiljning av partiklar från detalj, med ultraljud, spolning eller vickning, filtreras vätskan med partiklarna genom ett filter som sedan torkas i exsickator. Sedan kan vi med vår automatiserade utrustning räkna och mäta storlek på partiklar samt fibrer.

För att säkerställa en korrekt partikelräkning och storleksmätning använder vi oss av ett referensfilter med definierade partiklar enligt ISO 16232. Vid behov kan även intressanta partiklar analyseras med avseende på kemisk sammansättning.

Kontaktperson

Sandra Johansson
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se