Teknisk renhet

Renhetsanalys

Safe Control kan hjälpa er med att undersöka mängden partiklar på detaljer, i vätskor, smörjmedel och luft. Partiklar kan förkorta livslängden, förstöra konstruktioner och/eller påverka vår miljö. Därför har kraven på renhet på senare tid ökat, främst på grund av allt större krav på de stora personbils- och lastbilstillverkarna.

Renhetsanalyser för att åstadkomma teknisk renhet (även kallat partikelrenhet) är ett viktigt led i ett företags kvalitetssäkring för att minska risken för driftstörningar och haverier. I framför allt nya system kan det uppstå ovälkomna partiklar på detaljer, i vätskor, smörjmedel och luft, som kan förkorta livslängden på material och utrustning, förstöra konstruktioner, påverka miljön och orsaka driftstörningar och haverier.

Safe Control: Teknisk renhet

Behöver ni hjälp att kvalitetssäkra er tekniska renhet?
Safe Control Materialteknik utför enstaka eller kontinuerliga analyser med avseende på teknisk renhet.

Vi analyserar även filter från företag som har egen utrustning för extraktion av partiklar.

För att säkerställa en korrekt partikelräkning och storleksmätning använder vi oss av ett referensfilter med definierade partiklar enligt ISO 16232. Vi kan definiera metalliska och icke metalliska partiklar.

Så här utförs analysen

För att mäta teknisk renhet sker processen i två steg.

1. Partikelextraktion
Efter avskiljning av partiklar från detalj - med ultraljud, spolning eller vickning - filtreras vätskan med partiklarna genom ett filter som sedan torkas i exsickator.

2. Partikelanalys
Efter partikelextraktionen kan vi med vår automatiserade utrustning räkna och mäta storlek på partiklar samt fibrer. 

Kemisk sammansättning
Vid behov kan partiklar även analyseras i vårt svepelektronmikroskop. Vårt SEM är utrustat med energidispersiv röntgenspektrometer (EDS/EDX) vilket ger möjlighet att kemiskt analysera sammansättningen, både kvalitativt och kvantitativt, på ytan av det område vi undersöker. Exempel på användningsområden kan vara analys av en partikel, beläggning, korrosionsprodukt eller asbestfibrer.

Information

Teknisk renhet går även under benämningarna renhetsanalys, renhetsmätning, partikelanalys och partikelrenhet.

Kontaktperson

Sandra Johansson
Ansvarig Teknisk renhet
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Anders Hedlund
Telefon: 031-65 64 97
anders.hedlund@safecontrol.se

Lars Andersson
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se