Här kan PCB förekomma

Här följer en lista över platser och material där PCB vanligtvis kan förekomma. 

I listan tar vi hänsyn till det samband som finns när vårt laboratorium får in PCB för analys.

Fogmassor
Material: 
Produkttyp: 
Information: I hus byggda eller ombyggda/fogrenoverade mellan 1956-1973.

Förorenad mark
Material:
Produkttyp:
Information: I marken nedanför en byggnad där fasaden innehåller, eller har innehållit, PCB-haltig fogmassa är nivåerna för de generella riktvärdena för höga.

Golvmassor
Material: Golv
Produkttyp: Plastbaserade halkskyddande golvmassor, främst av märket Acrydur, vilka lades in 1956-1973.
Information: Dessa golv användes främst inom industri, storkök samt i tvättstugor.

Isoleroljor
Material: Isolervätska
Produkttyp: Kraftkondensatorer, transformatorer.
Information: Isolerolja har i vissa fall återanvänts vilket kan leda till problem med de nyare utrustning som inte från början har fyllts med PCB-haltig isolervätska (vilken fungerar som ett flamskydd, Askarel).

Isolerrutor

Material: Förseglingsmassa (fogmassa).
Produkttyp: Isolerfönster.

Kondensator
Material: Mindre kondensatorer.
Produkttyp: Lysrörsarmaturer, äldre disk- och tvättmaskiner, köksfläktar, oljebrännare, oljepannor.
Information: Kondensatorer installerade före 1980.

Kopplingsutrustning

Lättoljekablar

Information

Naturvårdsverkets vägledning om PCB »

Kontaktpersoner

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Sandra Johansson
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se