Inlämning av miljöprover

Inlämning av material- och vattenprover sker till vår reception (våning 2) alternativt postas till adressen nedan.

Skicka proverna
Lägg påsarna tillsammans med beställningsblanketten i en vadderad påse, märk den med "Miljöprov" och skicka till oss. När analysen är gjord får ni ett provsvar via mail.

Besöks- och postadress
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Telefon
031-65 64 70

Öppettider

Måndag-fredag  07.30-16.00

 
Asbest

Läs våra provtagningsinstruktioner för asbestanalys.

Benämning Svarstid
Super-IL 2-3 timmar (beroende på tillgänglig personal)
IL 24 timmar
Prio 3 dagar
Normal 5-10 dagar

Privatperson
Om du som privatperson önskar göra en analys ber vi dig att beställa på vår webbshop, www.safecontrol.nu. Välj den svarstid som önskas på provet/proven och betala (förskottsbetalning gäller).

Byggmaterial

Vi tar emot byggmaterial för analys gällande eventuell förekomst av bland annat:
Asbest »
- PCB och klorparaffiner »
- Isocyanater »
- Kvarts-/stendamm »
- Mögel »

Övriga analyser

Vatten - dricksvatten och industriellt vatten
Vattenprover ska insamlas enligt specifika instruktioner beroende på typ av vatten och analys. Det är viktigt hur provet tas, att rätt kärl används och att det tas på representativt sätt, beroende på vilka analysparametrar som är beställda. Kontakta därför alltid oss före en provtagning.

Mark och asfalt
Markanalyser kan till exempel påvisa halter av tungmetaller, asbest, olja och PAH (polyaromatiska kolväten). Kontakta oss för provtagningsinstruktioner.

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se