Asbesttyper

Aktinolit
Denna typen av asbest är ovanlig och uppfattas som en förorening i asbestrelaterade produkter.

Amosit
Kallas även för brun asbest. Användes bland annat som isolering av rör och ångpannor. Den förekommer i isoleringar och rörböjar/röravslut.

Antofyllit
Asbestpapp, vissa plastprodukter, fyllnads- och armeringsmaterial, cement- och isoleringsmassor. Den förekommer i bland annat kakelfix, fog och lim.

Krokidolit
Krokidolit är en blå asbest och då den anses vara den farligaste förbjöds i Sverige redan 1975 och är den tredje vanligaste asbesttypen. Den har använts som packnings- och isoleringsmaterial.

Krysotil
Krysotil kallas även för vit asbest och magnesium silikat. Detta är den vanligaste typen och har använts i plast-, färg- och takprodukter, som fyllnads- och armeringsmaterial. Den återfinns i bland annat mattor och lim, cementplattor.

Tremolit
I USA användes tremolit som isolator, så kallad Zonolite. Den används även till syrabeständiga filter.

Kontaktpersoner

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Sandra Johansson
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se