Asbestsanering

Tillstånd krävs
För att få arbeta med asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket - den som river asbest eller asbesthaltigt material utan tillstånd riskerar sanktionsavgifter.

Kontrollera på Arbetsmiljöverkets hemsida om ett företag har tillstånd att sanera asbest »

Sanering
Det är viktigt saneringen utförs av erfarna yrkesmän samt att isolera det område där man har funnit asbest, en säkerhetssluss är effektiv där undertrycket hindrar fibrerna från att sprida sig.

Sanerarna har specialkläder och ett munskydd med PP3-filter. Om de använder sig av dammsugare har även dessa ett specialfilter - våra vanliga hushållsdammsugare fångar inte upp fibrerna utan de sprids ut i luften igen.

Brand
Vid brand försvinner inte asbestfibrer, då de inte brinner, utan de frigörs från materialet (exempelvis isoleringsmaterial, fogar, mattor och lim) och kan finnas kvar i luften länge.

Privatperson

Privatpersoner får sanera asbest i sitt hem utan tillstånd.
Läs mer på Arbetsmiljöverkets sida Privatpersoners hantering av asbest »

Kontaktpersoner

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Sandra Johansson
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se