Här kan asbest förekomma

Enligt Naturvårdsverket har asbest använts i ca 3 000 produkter. Här följer en lista över platser och material där asbest vanligtvis kan förekomma. 

I listan tar vi hänsyn till det samband som finns när vårt laboratorium får in asbest för analys. Asbest finns i byggnadsfasader och yttertak, men förekommer såklart även inne i byggnader.

Alkaliskydd
Material: Underskikt till plastmattor.
Produkttyp: Golvmattor.

Armering
Material: Skivor, kanaler, plast och golvplattor/PVC-mattor.
Produkttyp: Plastmaterial, bruk, pluggar, asbestcement.

Brandskydd
Material: Stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar, -kanaler och -rör, soprum, garage, pannrum, skyddskläder mot hetta, med mera.
Produkttyp: Asbestväv, asbestpapp, sprutasbest, asbestsilikatskivor, asbestcementskivor, eternit.
Information: I brandskadade byggnader bör man iaktta försiktighet då asbest, om det förekommer, har frigjorts.

Bullerdämpning/bullerisolering
Material: Sprutat ytskikt, golvplattor.
Produkttyp: Sprutasbest, skivor (porösa), undertaksskivor, akustikputs, plastmatta.

Fartyg
Material: Brandskyddsutrustning, isolering, beläggning, färg, plast.
Produkttyp: Brandskydd, isolering, ljudisolering, elektroniskt isoleringsmaterial, färg, plast, durkbeläggning, kranar, vinschar, ventiler, flänsar, ankarspel, packningar, hylsor och lager.
Information: Nybyggda fartyg ska vara asbestfria, men om de har byggts eller renoverats utomlands, kan asbesthaltiga material ha använts.

Fasad, vägg och tak
Material: Eternit, fix och fog, murbruk (som tillsats).
Produkttyp: Plattor, skivor, fix och fog, murbruk.

Fyllmedel
Material: Färger och plaster.
Produkttyp: Färg, plast.

Kakel
Material: Fix och fog, tätning.
Produkttyp: Färg, lim (så kallad svartlim/asfaltlim), sättbruk, kitt.

Kondensisolering
Material: Ventilationskanaler, rör.
Produkttyp: Värmeväxlare.

Ventilation
Material: Eternit.
Produkttyp: Frånluftskanaler, rör.

Värmeisolering
Material: Rör, värme- och ångpannor, ventilationsanläggningar.
Produkttyp: Magnesiamassa, isolermassa, asbestpapp, asbestväv, asbestgarn, sprutasbest.
Information: I isolerade varmvattenrör kan asbest oftast påträffas i krökar och ändavslut.

Övrigt
Oljelampor (veken), äldre fartyg (isolering i skrov, runt maskiner), elkablar, bromsband, packningar, skruvpluggmassa (föregångare till dagens plastplugg).

Viktig information

Det är viktigt att inventera fastigheter och fartyg innan de ska rivas/demonteras eller renoveras. Detta bör göras av en erfaren miljöinventerare. Vikten av att göra en miljöinventering »

En mjukfog kan även innehålla PCB och bör lämpligast analyseras för både asbest och PCB. Läs om PCB »

Kontaktpersoner

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Sandra Johansson
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se