Replikaprovning

Kortfattat innebär replikametoden att man på plats tar en avbild (replika) av ett slipat, polerat och etsat område som är av intresse. Replikan tar man sedan till laboratoriet för att utföra en metallografisk undersökning, där utvärdering sker med hjälp av undersökning i ljusoptiskt mikroskop.

Laboratoriet kan erbjuda möjlighet för replikaprovning samt utvärdering av tagna replikor, främst vad gäller struktur samt krypskador. Denna verksamhet riktar sig främst till processindustrin, där oplanerade produktionsstopp är kostsamma. Med denna replikametod kan reparationsintervall och livslängd bestämmas.

Laboratoriet har även utvecklat en metod där man undersöker och dokumenterar direkt på provberedd yta utan att behöva ta en avbild (replika), med hjälp av ett fältmikroskop med tillhörande digitalkamera. Denna dokumentation kan sedan skickas elektroniskt till laboratoriet för utvärdering.

Läs om Makro- och mikroundersökningar »

Kontaktperson

Lars Andersson
Tel: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se