Okulär undersökning

Okulär undersökning utförs med obeväpnat öga, i ljusoptiska mikroskop (i låg och hög förstoring) samt i svepelektronmikroskop (SEM).

Till skillnad från fraktografi, där man per definition enbart studerar en brottyta, är en okulär undersökning mer övergripande. Vid en haveri-/skadeundersökning är det viktigt att inledningsvis undersöka och dokumentera detaljen i dess helhet. 

Vid den okulära undersökningen kontrolleras förekomst av brottytor, sprickor, korrosionsskador, plastisk deformation, ytdefekter och andra defekter, värmepåverkan, beläggningar, korrosionsprodukter, materialförlust (godsförtunning) för att nämna några.

De observationer som görs vid den okulära undersökningen hjälper oss att fatta rätt beslut om vilka tester och undersökningar som bör utföras för att dra rätt slutsatser om skadetyp och orsak till skadan. Fortsatta tester kan vara mekanisk provning, analys av kemisk sammansättning, analys av beläggningar, analys av korrosionsprodukter, makroskopisk och mikroskopisk undersökning av uttagna snitt samt undersökning och analys i SEM/EDS.

Kontaktperson

Lars Andersson
Tel: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se