Makro- och mikroundersökning

Makroskopisk och mikroskopisk undersökning är den del av vår provning som primärt utförs i ljusoptiska mikroskop samt i vissa fall i svepelektronmikroskop (SEM) och motsvarar till stor del det vi benämner metallografisk undersökning.

Den makroskopiska och mikroskopiska undersökningen är, sett ur vårt perspektiv, något bredare, då vi inte enbart undersöker metaller och legeringar med avseende på struktur och utseende.

En del av de makroskopiska och mikroskopiska undersökningarna som utförs på laboratoriet är så kallad procedurprovning, där laboratoriet är ackrediterat för makroskopisk och mikroskopisk undersökning av svetsar i enlighet med SS-EN 1321. Här utförs bedömning av svetsförband utifrån acceptansgränser angivna i föreskrivna standarder, där både formavvikelser och diskontinuiteter beaktas.

Rapporter är tillgängliga via elektronisk väg, allt för att kunden på ett snabbt sätt ska kunna ta del av erhållna resultat oavsett var han/hon befinner sig.

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:

SS-EN 1321
ISO 17639
SCMM 2
SCSEM 1

Kontaktperson

Lars Andersson
Tel: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se