Fraktografi

I de flesta haverier och skador där brott uppkommit är det viktigt att undersöka brottytan i syfte att identifiera brottorsaken. Vid undersökning av brottytan försöker man fastställa brottyp, var brottet startat (brottinitiering) samt se om det förekommer någon form av defekt(er) som kan vara orsak till brottet.

Undersökning av brottytan utförs med obeväpnat öga, i ljusoptiska mikroskop (i låg och hög förstoring) samt i svepelektronmikroskop (SEM).

Det är även viktigt att inte bara studera brottytan, utan även områden i nära anslutning till brottet. Vid den okulära undersökningen av dessa områden undersöks om det förekommer sprickor, korrosionsskador, defekter eller något annat - exempelvis värmepåverkan - som kan ge oss ytterligare en indikation om orsak till uppkomst av brott.

Undersökningen av brottytan och närliggande områden är viktig i det avseendet att den ligger till grund för den fortsatta metallografiska undersökningen, där snitt tas ut från intressanta områden som sedan provbereds och undersöks i ljusoptiska mikroskop samt i SEM, i både etsat och oetsat tillstånd.

Läs mer om Haveri- och skadeundersökning »

Kontaktperson

Lars Andersson
Tel: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se