Ferrithaltsmätning

Laboratoriet kan erbjuda ferrithaltsmätningar i ljusoptiskt mikroskop med vårt fasanalysprogram PicEd Cora. Ferrithaltsmätning utförs genom automatisk bildanalys.

Mikroskopets olika faser skiljs åt i färg och ljusstyrka (kontrast) med användande av, för legeringen, anpassat etsmedel. Efter etsningen färgsätts de olika faserna i PicEd Cora, där sedan procentuella andel area för respektive fas erhålls.

Duplex före fasanalys

Duplex efter fasanalys

Del av vår ferrithaltsmätning sker vid procedurprovning av ferrit-austenitiska (duplexa) material, där krav enligt SS-EN 13445 är föreskrivet.

Ferrithaltsmätning utförs även bland annat på austenitiskt rostfritt svetsgods.

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:

ASTM E562
ISO 9042

Kontaktperson

Lars Andersson
Tel: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se

Dan Mattsson
Telefon: 031-65 64 82
dan.mattsson@safecontrol.se