Ytjämnhetsmätning

Surftest SJ-210 är en portabel ytjämnhetsmätare som enkelt mäter ojämnheter, exempelvis på olika maskindelar.

Avläsaren, som är fäst till detektorenheten, spårar de små oregelbundenheter på arbetsstyckets yta, beräknar och visar resultatet i displayen.

Safe Control utför ytjämnhetsanalyser som överensstämmer med ett flertal internationella standarder.

Kontaktperson

Lars Andersson
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se