Mekanisk provning - tjänster

Bockprovning | Djupdragningsprovning | Dragprovning | Hårdhetsprovning
Ringprovning | Slagprovning | Teknologisk provning

Bockprovning

Vi är ackrediterade att utföra bockprovning enligt gällande standard: SS-EN ISO 7438.

Bilden visar bockprovning av ett sidobockprov enligt ASME Section XI guided-bend roller jig QW-466.2.

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:

SS-EN 910
SS-EN 8491
SS-EN ISO 5173
SS-EN ISO 7438
SS-EN ISO 15630-1
ASTM E190
ASTM E290

Djupdragningsprovning

Djupdragning av metaller medger tillverkning av sömlösa och komplexa detaljer i en metall då det skapas från ett enda stycke, exempelvis läskburkar och diskbänkar.

Tillverkningsmetoden ställer stora krav på att ha koll på materialets egenskaper och dragfasthet. För att skapa produktens form tänjs eller sträcks plåten mellan två verktygshalvor och spänningar kan uppstå.

Djupdragningsprovning innebär att vi genom förstörande provning kontrollerar materialets
- egenskaper
- draghållfasthet

Materialet får vara upp till 2 mm i tjocklek.

Dragprovning

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:
SS-EN ISO 6892-1
SS-EN ISO 15630-2
ASTM E8
ASTM E8M

Den vänstra bilden visar dragprovning av en provstav av typen som dagligdags benäms 14C70.

Hårdhetsprovning

Hårdhetsprovning utförs enligt Vickers, Brinell och Rockwell C.

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:

SS-EN 9015-1
SS-EN ISO 6506-1
SS-EN ISO 6507-1
SS-EN ISO 6508-1
ASTM E10
ASTM E384

Ringprovning

Ringvidgningsprovning

Ringvidgningsprovning utförs enligt SS-EN ISO 8495 på rör med en ytterdiameter från 18 mm upp till 150 mm, med en godstjocklek från 2 till 16 mm.

Ringdragprovning

Ringdragprovning utförs enligt SS-EN ISO 8496 på rör med en diameter överstigande 150 mm och en godstjocklek som ej överstiger 40 mm. Innerdiametern ska vara större än 100 mm.

Vi är ackrediterade att utföra provning enligt:

SS-EN ISO 8495
SS-EN ISO 8496

Slagprovning

Slagprovning sker i temperaturer +20°C och ner till -196°C.
Slagprovning kan även ske i förhöjd temperatur upp till +200°C.

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:

SS-EN ISO 148-1
ASTM E23-12C

Teknologisk provning

Safe Control utför teknologisk provning av rör. Provningsresultaten utvärderas enligt nationella och internationella standarder.

Några exempel på standarder:

ISO 8491 - Bockprovning av hela rör (Ø8-18 mm)
ISO 8492 - Plattningsprovning
ISO 8493 - Vidgningsprovning
ISO 8495 - Ringvidgningsprovning
ISO 8496 - Ringdragprovning

Kontaktperson

Harald Fredriksson
Telefon: 031-65 64 98
harald.fredriksson@safecontrol.se