Slagprovning

Slagprovning sker i temperaturer +20°C och ner till -196°C.
Slagprovning kan även ske vid förhöjd temperatur upp till 200°C.


Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:

SS-EN ISO 148-1
ASTM E23-12C

Kontaktperson

Harald Fredriksson
Telefon: 031-65 64 98
harald.fredriksson@safecontrol.se