Ringprovning

Ringvidgningsprovning

Ringvidgningsprovning utförs enligt SS-EN ISO 8495 på rör med en ytterdiameter från 18 mm upp till 150 mm med en godstjocklek från 2 till 16 mm.

Ringdragprovning

Ringdragprovning utförs enligt SS-EN ISO 8496 på rör med en diameter överstigande 150 mm och en godstjocklek som ej överstiger 40 mm. Innerdiametern ska vara större än 100 mm.

Vi är ackrediterade att utföra provning enligt:

SS-EN ISO 8495
SS-EN ISO 8496

Kontaktperson

Harald Fredriksson
Telefon: 031-65 64 98
harald.fredriksson@safecontrol.se