Hårdhetsprovning

Hårdhetsprovning utförs enligt Vickers, Brinell och Rockwell C.

 

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:

SS-EN 9015-1
SS-EN ISO 6506-1
SS-EN ISO 6507-1
SS-EN ISO 6508-1
ASTM E10
ASTM E384

Kontaktpersoner

Johan Ageryd
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se

Dan Mattsson
Telefon: 031-65 64 82
dan.mattsson@safecontrol.se