Dragprovning

Dragprovning sker enligt SS-EN ISO 6892-1 och E8/E8M.

Den vänstra bilden visar dragprovning av en provstav av typen som dagligdags benäms 14C70.

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:

SS-EN ISO 6892-1
SS-EN ISO 15630-2
ASTM E8
ASTM E8M

Kontaktperson

Harald Fredriksson
Telefon: 031-65 64 98
harald.fredriksson@safecontrol.se