Bockprovning

Vi är ackrediterade att utföra bockprovning enligt gällande standard: SS-EN ISO 7438.

Bilden visar bockprovning av ett sidobockprov enligt ASME Section XI guided-bend roller jig QW-466.2.

Vi är ackrediterade att utföra provningar enligt:

SS-EN 910
SS-EN 8491
SS-EN ISO 5173
SS-EN ISO 7438
SS-EN ISO 15630-1
ASTM E190
ASTM E290

Kontaktperson

Harald Fredriksson
Telefon: 031-65 64 98
harald.fredriksson@safecontrol.se