Medarbetare på Safe Control Materialteknik

Johan Ageryd
Kvalitetschef

Kemi | Metallografi

Tel: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se

Andreas Alm
Chef Mekanisk verkstad

Mekanisk verkstad

Tel: 031-65 64 96
andreas.alm@safecontrol.se

Peter Almthén


Mekanisk verkstad

Tel: 031-65 64 96
verkstad@safecontrol.se

Lars Andersson
VD och Ekonomichef
Chef Metallografi


Metallografi

Tel: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se

Harald Fredriksson
IT-ansvarig
Chef Mekanisk provning


Mekanisk provning

Tel: 031-65 64 98
harald.fredriksson@safecontrol.se

Anders Hedlund

Kemi | Mekanisk provning | Metallografi

Tel: 031-65 64 97
anders.hedlund@safecontrol.se

Sandra Johansson


Kemi | Miljö

Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Glenn Magnusson


Mekanisk verkstad

Tel: 031-65 64 96
verkstad@safecontrol.se

Dan Mattsson


Metallografi

Tel: 031-65 64 82
dan.mattsson@safecontrol.se

Veronica M. Orvheden


Ekonomi | Marknad | Administration

Tel: 031-65 64 95
veronica.orvheden@safecontrol.se

Conny Sträng


Mekanisk verkstad

Tel: 031-65 64 96
verkstad@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Marknadschef
Chef Kemi och Miljö


Kemi | Miljö

Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

 

Özkan Özel


Kemi | Miljö

Tel: 031-65 64 99
ozkan.ozel@safecontrol.se