Korrosionsprovning - Tjänster

Interkristallinsk korrosionsprovning för austenitiskt stål

Provningen visar ett materials benägenhet för interkristallin korrosion, som är selektiv och sker i eller tätt invid materialets korngränser. På grund av att kromkarbider bildas i korngränserna, som leder till att intilliggande områden utarmas på krom, blir materialet mer känsligt för korrosion i dessa utarmade områden.

Standardiserade provbitar tas ut och vid behov värmebehandlas (sensibiliseras) före materialet kokas i avsedd korrosionslösning (kopparsulfatlösning, saltpetersyra, m.fl.) under en bestämd tidsperiod - 15, 24 eller 72 timmar.

Gropfrätnings-/allmän korrosionsprovning för rostfritt stål

Vid provningen utvärderas materialets korrosionsbeständighet genom att göra en viktbestämning före och efter provningen. Vidare dokumenteras eventuella gropfrätorna med avseende på djup, antal och utbredning.

Standardiserade provbitar tas ut och placeras i en korrosionslösning anpassad för provningen (järnkloridlösning i olika koncentrationer) och med en avsedd temperatur, exempelvis 22°C eller 50°C, under en tidsperiod varierande mellan 24 och 72 timmar.

Kundspecifika provningar

Kundspecifika provningar utförs till exempel vid tillverkning av ett material eller en produkt då det finns behov av att säkerställa dess korrosionsbeständighet. Provningar sker även då det finns en specifik kravbild från en uppdragsgivare där materialen ska uppfylla specifika standarder.

Vid svetsning undersöks materialets påverkan av svetsningens effekter och speciellt intressant är den värmepåverkande zonen för att fastslå att materialets korrosionsbeständighet inte har försämrats.

Skadeutredningar

Vi utför skadeutredningar för att bland annat fastställa och undersöka korrosionsskador, dess korrosionsförlopp och uppkomst. Mer information om haveri- och skadeutredningar »

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se