Analys av beläggningar

Safe Control Materialteknik utför analyser på beläggningar. Vi kan utföra översiktsanalyser där de ingående kemiska ämnena blir presenterade, men även utföra våtkemiska analyser där varje ämne för sig blir noggrant analyserat.

Beläggningar kan vara tagna från exempelvis panntuber och analyseras då till exempel avseende korrosion och korrosionsprodukter. Sodasmältor och askor analyseras våtkemiskt efter en speciellt framtagen norm.

Vid analys av beläggningar ur, exempelvis, korrosionssynpunkt kan svepelektronmikroskop (SEM) vara ett viktigt hjälpmedel. Ingående grundämnen kan kvalitativt analyseras och med så kallad mapping kan fördelningen/positionen av specifika grundämnen dokumenteras.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se