Safe Control Boiler Service AB

Specialister på service av sodapannor

Safe Control Boiler Service, systerföretag till Safe Control Materialteknik, är specialiserat på att undersöka och förebygga skador i sodapannor/sodahus som finns inom sulfatmassaindustrin.

Sodapannor används för att förbränna indunstad svartlut och ingår i massabrukens kemikaliecykel för återvinning av förbrukade kokkemikalier. För att förhindra oplanerade och dyrbara driftsstopp i sodapannorna genomförs under en vecka per år tekniska revisioner/översyner av dessa pannor. Dessa översyner utgör den större delen av verksamheten hos Boiler Service.

Sodapannan är uppbyggd av flera delar såsom nedre ugn, övre ugn, vattenskärmar, överhettare, konvektionsytor samt ekonomisrar. Alla delar består av tuber, som är svetsade på ett eller annat sätt till paneler. Nedre ugnen består av kompoundtuber, vilka oftast är ihopsvetsade via ett plattjärn (membran) för att bilda de så kallade vattenväggarna. Det är kilometervis med tuber i varje del. De är kylda av vatten eller ånga och för att detta skall fungera på ett tillfredsställande sätt, är det viktigt att kontrollera att beläggningarna hålls inom strama gränser. Miljön är minst sagt besvärlig - flytande lut med hög pH och mycket höga temperaturer. Alla typer av sofistikerade skador inträffar i sodapannor.

Paul Praszkier, ansvarig för Boiler Service:
"För att kunna identifiera orsaker till skada och kunna förebygga skador krävs samverkan mellan specialister och ett kompetent laboratorium. Tillsammans kan Safe Control Materialteknik och Boiler Service erbjuda en unik kompetens, i och med att det kompletta laboratoriet kan undersöka materialprover från både det metallografiska och panntekniska perspektivet samtidigt."

Safe Control Boiler Service har ett trettiotal kunder i Sverige men den absolut största delen, 95 %, finns utanför Sverige, varav 90 % i Sydamerika. Företaget är dominerande på marknaden i Argentina, Brasilien och Chile (100 %).

Paul Praszkier säger:

"Även med noggrant utförda inspektioner och gott underhållsarbete kan man aldrig garantera att material inte går sönder under drift. Om detta inträffar är det av yttersta vikt att pannan snabbt och korrekt repareras och sätts åter i drift.

Många haverier är systematiska och upprepas om huvudorsaken inte är eliminerad. Vi på Safe Control rekommenderar därför alla våra kunder att utreda alla haverier, speciellt första gången de inträffar. För att uppnå hög tillgänglighet av enheterna är det av yttersta vikt att huvudorsakerna till felen elimineras helt, i stället för att eliminera temporära symptom när de väl dyker upp."

Safe Control Boiler Service
info@boilerservice.se
www.boilerservice.se

Paul Praszkier
Telefon: 031-65 64 87
paul.praszkier@boilerservice.se