16 november 2015

Anlita oss för provning enligt standard 1090

SS-EN 1090-2 - Stålkonstruktioner
Mekaniska provningar, kemiska analyser och metallografiska undersökningar för att säkerställa svetsprocedurer enligt SS-EN ISO 15614-1.

SS-EN 1090-3 - Aluminiumkonstruktioner
Mekaniska provningar, kemiska analyser och metallografiska undersökningar för att säkerställa svetsprocedurer enligt SS-EN ISO 14614-2.

SS-EN ISO 9013 - Klassificering av termiskt skurna ytor
Kontroll av rätvinklighet, profildjup samt hårdhetsprovning för klassificering av termiskt skurna ytor.

Materialinlämning

Vi tar emot material för provning varje vardag mellan klockan 07.30 och 16.00.

Vi finns på Tillgängligheten 1 (centrala Hisingen) i Göteborg (karta).

Kontaktpersoner

Johan Ageryd
Kvalitetschef | Metallografi
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se

Lars Andersson
VD  |  Metallografi
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial.

Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.