Maj 2020

Planerar du att renovera eller bygga om?

I våra byggnader förekommer olika miljö- och hälsofarliga ämnen. Ett av dessa är asbest som är cancerogent och totalförbjöds 1982. Materialet användes flitigt före och en bit in på 1980-talet. 

När man bearbetar eller river material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer. De lätta och tunna fibrerna kan finnas i luften under en lång tid. Vid inandning fastnar dessa i lungorna och kan med tiden orsaka flera allvarliga lungsjukdomar, så som cancer.

Asbest kan finnas i mer än 3 000 byggprodukter och en analys bör göras innan man påbörjar sitt byggarbete.

Exempel på material som kan innehålla asbest:
- Kakelfix och fog
- Matta och lim
- Isolering
- Väggskivor

Vi hjälper både privatpersoner och företag med att analysera olika material avseende hälso- och miljöfarliga ämnen. Om du som privatperson vill använda våra tjänster är du välkommen att göra din beställning på vår webbshop.

Behöver du mer information?

På vår hemsida beskriver vi hur en analys går till och vi ger även exempel på andra miljö- och hälsofarliga ämnen som man bör ta hänsyn till vid renoveringar och rivningar.
Avdelningen Miljöteknik »

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via växeln på telefon 031-65 64 70 eller skicka ett mejl till info@safecontrol.se.

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.