Maj 2020

Jonas Mogvall

En av utbildarna hos Safe Control

Våra utbildningar Asbest och Miljöinventering är ständigt efterfrågade. Vi erbjuder en grundlägande, allmän asbestutbildning (halvdag) och en med fördjupning för arbetsledare och fastighetsägare (heldag). Vår utbildning Miljöinventering (två dagar) är ny för i år.

Jonas Mogvall från AddSafe i Sverige AB är kursledare för ovan utbildningar. Vi ställde några frågor till honom.

Hur kom du in på asbest och utbildningar?
- AddSafe startade 2006, som en bisyssla. Jag hade upptäckt att det fanns behov av att testa täthetsskydden som används i andningsskydd, till exempel vid saneringar. Av mina kunder fick jag ofta frågor om asbest. Det ledde till att jag i slutet av 2010 anordnade en utbildning om asbest som därefter ledde till flera.

Hur arbetar ni idag?
- Vi är i dag tre i företaget och förutom våra utbildningar om sanering erbjuder vi även konsulttjänster inom miljöinventering, rådgivning och kvalitetssäkring.

- Jag arbetar dessutom själv med saneringar för att kunna ge de bästa utbildningarna. Jag lever efter att det är svårt att utbilda om man själv inte kan. Våra utbildningar är godkända av BYN*.

Hur ser du på framtiden?
- Det kommer fortfarande att finnas fastigheter som innehåller asbest 10-20 år framåt med saneringar som följd. Vi märker att kunskapen om asbest och andra miljö- och hälsofarliga byggmaterial är fortsatt låg och behovet av utbildningar kommer därför att finnas kvar.

- Ungdomar som lämnar Byggprogrammet på gymnasiet idag har vaga kunskaper om dessa material. Detta gäller även de ansvariga för byggprojekt såsom byggherrar, konsulter. Man kan helt enkelt inte vad Miljöbalken säger och vad Arbetsmiljöverket kräver.

Du utbildar här hos oss om asbest. Vad är de vanligaste reaktionerna du får?
- När det gäller grundutbildningen får deltagarna en aha-upplevelse när man förstår att asbest har använts för så många ändamål och i så många material. "Asbest finns ju överallt" är en kommentar jag ofta hör.

- När det gäller utbildningen för arbetsledning är det regelverket och ansvarsfrågan som det råder osäkerhet kring.

Vi tackar Jonas för pratstunden och planerar för fortsatta utbildningar om asbest. När vi vet mer om utvecklingen av Coronaviruset (covid-19) fastställs datum för kommande utbildningstillfällen.

*BYN - Byggnadsindustrins Yrkesnämnd arbetar för att det inom
byggbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare. 

Information om våra utbildningar

I dessa tider med ovisshet och oro till följd av Coronaviruset tar vi på Safe Control Materialteknik AB vårt ansvar och följer myndigheternas riktlinjer för att förhindra smittspridning.

Vår verksamhet pågår som vanligt, men när det gäller våra utbildningar skjuter vi dem på framtiden och vi hoppas på en inte alltför avlägsen framtid. Under tiden tar vi gärna emot intresseanmälningar till anmalan@safecontrol.se.

Se vårt utbildningsutbud här »

Har du frågor är du välkommen att kontakta Catarina Wernlund på telefon 031-65 64 93.

Öppettider Kristi himmelfärdshelgen

20/5 onsdag: Öppet kl 07.30 - 16.00
21/5 Kristi himmelfärds dag: Stängt
22/5 fredag: Öppet kl 07.30 - 16.00

Vi önskar er alla en fin helg!

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.