April 2020

Safe Control Materialteknik AB

och Coronaviruset (covid-19)

I dessa tider med ovisshet och oro till följd av Coronaviruset tar vi på Safe Control vårt ansvar och följer myndigheternas riktlinjer för att förhindra smittspridningen.

Vår verksamhet pågår som vanligt och vårt arbete att säkerställa hälsan för våra anställda, kunder och leverantörer är av högsta prioritet. Vi, liksom många andra, har gjort nödvändiga justeringar av våra rutiner.

Safe Control Materialteknik följer noga den snabbt föränderliga utvecklingen kring spridningen av Coronaviruset (covid-19) och anpassar oss efter myndigheternas rekommendationer.

Jag hoppas att vi alla snart kan få lämna denna oroliga situation. Under tiden får vi ta hand om varandra på bästa sätt. Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor.

Varma hälsningar,
Lars Andersson, VD

Vi har öppet som vanligt

Vår verksamhet pågår som vanligt, men vi har infört några nya rutiner som berör inlämning av materialprover i vår reception.

Inlämning av miljöprover
Om du önskar lämna in prover avseende miljöanalyser ber vi dig använda vår brevlåda som står i foajén. Där finns även beställningsblanketter, provpåsar och pennor. Förutom att lämna in era prover personligen kan ni skicka dessa till adressen nedan. Vi har även en webbshop där man kan beställa och förskottsbetala miljöanalyser.

Inlämning av metalliska material
I foajén finns beställningsblanketter avseende provning och analys av metalliska material. Provningsmaterialet lämnas på bordet, alternativt på golvet framför brevlådan. Materialet går även bra att skicka till oss.

Beställningsblanketter
Ladda ner våra beställningsblanketter för att underlätta vid er inlämning av provningsmaterial.
Beställningsblankett, miljöanalyser [pdf]
Beställningsblankett, metalliska material [pdf]

Öppettider
Måndag-fredag: 07.30-16.00

Kontakta oss via telefon eller mejl:
Växel: 031-65 64 70
info@safecontrol.se
Kontaktpersoner »

Skicka era prover till:
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.