April 2020

Våra utbildningar om metalliska material

skjuts på framtiden

Som en åtgärd för att minska risken för smittspridning av Corona (covid-19), skjuter vi på vår tvådagarsutbildning (22-23 april) om metalliska material på framtiden. Det gäller även vår utbildning Granskning av WPS (28 april). Skicka gärna en intresseanmälan till anmalan@safecontrol.se så kontaktar vi dig när vi har mer information.

Utgångspunkten för vår tvådagarsutbildning om metalliska material är att ge dig en grundläggande kunskap i materiallära och hur du tolkar materialcertifikat. Utbildningarna innehåller förutom teori även praktiska moment i vårt materiallaboratorium. De båda utbildningarna är fristående, vilket innebär att du även kan välja att gå enbart en av dagarna.

Materiallära, grund

Innehåll:

- Strukturer och egenskaper hos metalliska
material
- Legeringar och fasdiagram
- Olegerade stål
- Mikrolegerade stål
- Låglegerade stål
- Höglegerade stål
- Praktiska moment i laboratoriet

Mer information och intresseanmälan

Tolkning av materialcertifikat

Innehåll:

- Varför certifikat
- Normer
- Olika typer av certifikat
- Övningar i att läsa certifikat
- Hur uppgifterna tas fram till certifikaten
- Är data i certifikatet en garanti för att värdet bibehålls vid användning
- Praktiska moment i laboratoriet

Mer information och intresseanmälan

Granskning av WPS

Endagsutbildning om hur man granskar en Welding Procedure Specification (WPS) eller svetsdatablad. Kursen vänder sig till inköpare, svetsare, granskare av WPS samt ansvariga för inköp, svets och tillverkning.

Övergripande innehåll:
- Inköp av svetsning och svetsade konstruktioner
- Hur kvalificeras svetsning
- Hur man bedömer att utfört arbete uppfyller krav

Mer information och anmälan

Kursledare: Jonas Denzler
Kvalitetsingenjör på TRK Kvalitetsteknik AB i Stenungsund som är ett ackrediterat kontrollorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17020, för kvalificering av svets- och lödprocedurer.

Frågor eller anmälan

Frågor eller intresseanmälan skickas till anmalan@safecontrol.se

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.