27 februari 2020

Kemisk analys som kvalitetssäkring

I några artiklar framöver kommer vi att berätta mera ingående om verksamhetsområdet Kemi, ett område som dessutom är extra aktuellt hos oss just nu. Vi håller på att färdigställa ett helt nytt kemiskt laboratorium med det senaste inom teknik och utrustning som kommer att vara klart under våren.

Resultat spektralanalys utförd i SEM/EDX

Kemisk analys är en viktig del i att identifiera och säkerställa olika materials kvalitet samt dess kemiska sammansättning. Kemisk analys används inom många områden, här är några exempel:

• Analys av ingående legeringsämnen i metaller för att fastställa vilket material det kan motsvara.
• Analys av den kemiska sammansättningen av fasta material, beläggningar, partiklar, fibrer och mineraler.
• Analys med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen i byggmaterial, mark, luft och vatten.
• Analys av metaller och andra önskade och oönskade ämnen i olika typer av vätskor såsom kylvätskor, glykol och bränslen.
• Analys av vatten. Förutom dricksvatten analyseras industriellt vatten, tvättvatten, kylvatten och utsläppsvatten av olika slag.

Kemisk analys används av ett brett spektrum av företag och branscher inom tillverkningsindustrin, fordonsindustrin, massaindustrin, petrokemiska industrin och byggindustrin.

Laboratoriet har utrustning och kompetens för att utföra olika förbränningar, viktbestämningar och andra fysikaliska analyser av t ex beläggningar. En stor andel av våra miljöanalyser utgörs av analys av förekomst av asbest i byggmaterial. Vi utför även korrosionsprovning på metalliska material för fastställande av korrosionsbeständighet.

>Här kan du läsa mer om kemisk analys

 
Har du frågor om kemiska analyser?
Kontakta Catarina Wernlund på telefon 031-65 64 93 eller catarina.wernlund@safecontrol.se.


Vi söker en kvalitetsmedveten verkstadsarbetare

Vi har mycket att göra i vår mekaniska verkstad och vi behöver förstärka med ytterligare en medarbetare. Har du erfarenhet av skärande bearbetning, sågning, manuell svarvning och fräsning? Då kan du vara den vi söker.

Du kommer att arbeta i den mekaniska verkstaden med sågning, manuell svarvning och fräsning. För att trivas i rollen är du nöjd med rutinarbete, kan växla mellan olika arbetsuppgifter och är ytterst noggrann.
Kvalitet är viktigt för oss och önskar att även du värdesätter att leverera ett arbete av hög klass. Oftast är det högt tryck med varierande arbetsuppgifter och då är det nödvändigt att du kan omprioritera och framför allt samarbeta med dina kollegor, men även har förmågan att ta ansvar över ditt eget arbete

>Läs mer om jobbet och om hur du ansöker

Utbildningsprogram 2020

Vårt utbildningsprogram för våra återkommande utbildningar under våren är nu klart. Läs mer och anmäl dig nedan.

22 april - Materiallära
23 april - Tolkning av materialcertifikat
28 april - Granskning av WPS och svetsdokument


Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning för ert företag? Vi erbjuder denna möjlighet för flertalet av våra utbildningar. Kontakta Catarina Wernlund för mera information, telefon 031-656493.

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.