11 april 2019

Safe Controls nyhetsbrev

Vad är mekanisk provning?

Stål är världens mest använda metalliska konstruktionsmaterial. Att ett metalliskt material eller en komponent uppfyller kvalitetskraven är, som vi alla förstår, av stor betydelse. Vi på Safe Control Materialteknik har provat metalliska material under företagets snart tjugoåriga existens. Harald är ansvarig för den mekaniska provningen på Safe Control och vi ställde några frågor till honom.

Mekanisk provning: Harald Fredriksson

Vad är mekanisk provning?
- Vi provar metalliska material och dess hållfasthetsegenskaper, främst brottgräns, sträckgräns, förlängning samt duktilitet. Resultatet av den mekaniska provningen jämförs med tillämplig produktstandard eller certifikat för materialet, det vill säga om de krav som ställs på materialet uppfylls.

När genomför man mekanisk provning?
- Ett typuppdrag är att man vill kontrollera och säkerställa att materialet uppfyller kraven för kommande tillverkning av till exempel en komponent. Exempel på ett annat uppdrag är att vår kund har fått en reklamation där materialet inte har uppfyllt kvalitetskraven vilket man vill ha bekräftat med en oberoende provning.

Vad har förändrats under årens lopp?
- Kundernas egen kompetens och kunskaper inom området har ökat. Det innebär att jag i vissa fall mer får rollen som ett "bollplank" i samtal för hur kunden ska nå sina mål.

- Digitaliseringen som har inneburit att alla kommunikation sker helt digitalt. Utrustningen har blivit digitaliserad och är anpassad för att lagra alla provningsresultat vilket innebär färre felkällor. 

Mekanisk provning och framtiden
- Efterfrågan på nya stålmaterial ökar. Exempelvis behöver transportsektorn och byggnadssektorn lättare och bättre stål för att minska energikostnader och möjliggöra högre och tätare byggnationer.

Vilka egenskaper ska man ha om man jobbar med mekanisk provning?
- Förutom självklarheter som noggrannhet och kompetens är det bra med nyfikenhet och öppenhet. För mig är det mycket viktigt med en dynamisk dialog med mina medarbetare där det kommer fram nya uppslag och nya frågor som hela tiden utvecklar vår provningsverksamhet.

Bästa dagen på jobbet?

- Det är när det ligger en hög med material och väntar som ska provas under dagen. Glädjande nog gäller det många av årets dagar, avslutar Harald.

För mer information, kontakta Harald Fredriksson på telefon 031-65 64 98.

Safe Control Materialteknik är ackrediterade att utföra provningar enligt:
SS-EN ISO 6892-1, SS-EN ISO 15630-2, ASTM E8, ASTM E8M.

Företagsinternt seminarium om asbest hos Tvåtumfyra

Företagsinternt seminarium hos kund

Tvåtumfyra utför byggnationer för offentliga och kommersiella fastighetsägare inom Storgöteborg. Företaget lägger stor vikt vid arbetsmiljöfrågor och har en målsättning att integrera hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet för att skapa en säker och utvecklande arbetsplats.

Som ett led i detta anlitade man Catarina Wernlund från oss för ett seminarium om asbest. Under två timmar redogjorde Catarina för hälsoriskerna, var man kan finna asbest, regler och föreskrifter och andra viktiga faktorer man måste känna till för att få en säker arbetsmiljö. Tvåtumfyra uppskattade speciellt möjligheten att samla personalen på det egna företaget och kunna ge alla berörda den viktiga informationen på en och samma gång.

Catarina Wernlund har mer än 25 års erfarenhet av analyser avseende asbest och andra miljö- och hälsofarliga ämnen. 

Vill du boka in ett företagsinternt seminarium eller en utbildning?
Skicka ett mail till anmalan@safecontrol.se eller kontakta Veronica Orvheden på telefon 031-65 64 95.
Mer information »

Nu finns det fler luftpumpar för uthyrning

För att möta den allt större efterfrågan på mätning av förekomst av asbest och kvartsdamm i luft har vi köpt in fler luftpumpar.

Luftpumpar för provtagning av asbest och kvartsdamm

Våra luftpumpar är kalibrerade för provtagning av asbest eller kvartsdamm.

Ring oss för att boka de antal pumpar ni behöver. Vid hämtning fås instruktioner om hur pumpen ska hanteras.

Har ni frågor?
Kontakta Sandra Johansson, ansvarig för Miljöteknik på telefon 031-65 64 88 eller skicka ett mail till sandra.johansson@safecontrol.se.

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.