24 januari 2019

Safe Controls nyhetsbrev

Fördubblad kapacitet för dragprovning

Draprovare Qasar kN 600 från Galdabini

Nu är den här! Vår nya dragprovare Quasar kN 600 från Galdabini som innebär att vi fördubblar vår kapacitet för dragprovning och kan erbjuda snabbare provresultat.

Det finns flera fördelar och nyheter med vår nya utrustning:
- Större dimensioner, provning av armeringsjärn upp till 32 mm.
- Utökad provning av skruvförband.
- Dragprov upp till 60 ton.

Harald Fredriksson, ansvarig Mekanisk provning:
- Med vår nya utrustning kan vi möta efterfrågan på större dimensioner och snabbare leveranser, något som har efterfrågats av våra kunder. När du får ett dragprovsresultat från oss får du inte bara siffror eller kurvor utan vi hjälper dig att tolka resultatet och vad det kan innebära för din produktion.

För mer information, kontakta Harald Fredriksson på telefon 031-65 64 98.

Safe Control Materialteknik är ackrediterade att utföra provningar enligt:
SS-EN ISO 6892-1, SS-EN ISO 15630-2, ASTM E8, ASTM E8M.

Det här händer hos Safe Control under 2019

  • Nytt kemlaboratorium - under våren kommer vårt nya stora kemiska laboratorium att stå klart.
  • Förstärkning inom avdelningen Miljöteknik.
  • Ny exteriör på laboratoriet.

Nytt år - nya utmaningar

Vad kan vara lämpligare så här dags på året än att fundera på vad jag eller mina medarbetare behöver bli bättre på?

Vi på Safe Control Utbildning erbjuder en rad olika utbildningar, såväl öppna som skräddarsydda.

Vårens utbildningsdatum

190320 - Materiallära
190321 - Tolkning av materialcertifikat
190326 - Mekaniska skruvförband
190404 - Granskning av WPS
190409 - Asbest (halvdag)

Vi planerar att hålla i en asbestsaneringsutbildning (särskild utbildning) på fyra dagar under 2019.
Skicka en intresseanmälan till anmalan@safecontrol.se!

Vi erbjuder även företagsinterna seminarier för större och mindre grupper. Seminarierna är på ca 2 timmar och kan genomföras hos er eller hos oss.

Safe Control Materialteknik

Vill du boka in ett företagsinternt seminarium eller en utbildning?
Skicka ett mail till anmalan@safecontrol.se eller kontakta Veronica Orvheden på telefon 031-65 64 95.
Mer information »

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.